Klientela

Advokát má povinnost mlčenlivosti ve vztahu k poskytnutým právním službám, a všem skutečnostem, které se v jejich rámci dozví. Je povinen chránit i identitu každého konkrétního klienta. Z tohoto důvodu je obsahem této stránky v zásadě jen obecný popis typů našich klientů.

Menší a střední společnosti

Náš typický klient. Společnosti této velikosti potřebují stálou právní pomoc ve velice různorodých kauzách. Přitom obvykle nemají vlastní právní oddělení, a pokud jej mají, svěřují mu spíše pravidelně se opakující věci. Zde je velký prostor pro právní pomoc a po počátečním zkušebním období obvykle vznikne dlouhodobá spolupráce, když přebíráme celou právní agendu, kterou komplexně řešíme. Provedené práce jsou obvykle účtovány měsíčním paušálem, jehož výši s klientem individuálně sjednáváme.

Jednotlivci

Samozřejmostí je každodenní práce pro jednotlivce a drobné podnikatele. Velice si ceníme jejich zájmu o právní služby, neboť právě ten vnímáme jako přesný barometr povědomí veřejnosti o advokátní kanceláři. V kauzách jednotlivců těžko nalézt nějaký jednotící prvek. Jejich řešení bývá vždy zcela individuální a vyžaduje široké znalosti právního řádu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz

Velké společnosti a nadnárodní korporace

Společnosti této velikosti disponují právními odděleními s více právníky a většinu běžné agendy si vyřizují interně. Přesto v některých případech sloužíme jako konzultanti a právní zástupci v soudních řízeních a správního soudnictví. Dlouhodobě pracujeme pro klienty zejména v oblasti zdravotnictví (např. některé nemocnice Plzeňského kraje), stavebnictví (např. Metrostav a.s.), strojírenství, zemědělství, potravinářství a pojišťovnictví (např. Kooperativa pojišťovna a.s. VIG).

Neziskový sektor

Část agendy představuje poskytování právních služeb pro subjekty neziskové, popř. působící ve veřejném zájmu, jako jsou především nemocnice, obecně prospěšné společnosti či občanská sdružení. Tyto oblasti mají svá specifika vyžadující znalosti netradičních oblastí práva. To vše za podmínek zohledňujících finanční možnosti klienta.

Obce, města

Mezi klienty se vykytují i obce, které využívají našich právních zkušeností získaných prací pro soukromé společnosti.