Kontakt

AK Roubal

Advokátní kancelář Roubal a spol. s.r.o.
Otýlie Beníškové 1664/14
301 00 Plzeň

v budově Livingstone na Roudné

 

Obchodní rejstřík: KS v Plzni, C 30250
Základní kapitál:  16.000.000,- Kč

IDDS advokát: 37ugg2z

telefon:  777 773 665

kancelář (info@akroubal.cz)
Jitka Matějíčková (jmatejickova@akroubal.cz)
JUDr. Pavel Roubal (proubal@akroubal.cz)
Mgr. Alena Křišťálová (kristalova@akroubal.cz)
Mgr. Ing. Marek Fiala (fiala@akroubal.cz)

 

IČ:    034 43 540
DIČ:  CZ03443540
depozitní účet: 2110792415/2700
bankovní účet: 2110792271/2700