Služby

NAŠE PŘEDNOSTI

Personální obsazení

Kancelář je tvořena advokátem ve spolupráci s dalšími advokáty působícími v sídle kanceláře, advokátními koncipienty, právními praktikanty (studenty vyšších ročníků právnických fakult), asistentkou či sekretářkou. Snažíme se o dosažení vysoké kvality poskytovaných služeb, což klade nároky na systematické vzdělávání.

Odpovědnost advokáta

V praxi nelze nikdy zcela vyloučit lidskou či technickou chybu a vznik škody na straně klienta. Proto musí mít advokáti povinně sjednané pojištění ve výši minimálně 3 milionů Kč. Naše advokátní kancelář je pojištěna na částku mnohonásobně vyšší, a to dokonce 50 milionů Kč, které se obnovuje každý rok. Advokacie je zcela svébytné povolání. Vztah advokáta s klientem je důvěrný a pro advokáta zavazující. Právě osoba advokáta musí klientovi dávat jistotu, že svěřené informace zůstanou navždy chráněné, a že advokát využije všechny možnosti k prosazení klientových zájmů.

Kancelářské zázemí

Personální obsazení je jen jedním z předpokladů úspěchu advokátní kanceláře. Nezastupitelný význam má často přehlížená technická a organizační stránka chodu kanceláře. Provozujeme centrální kancelářský systém evidující klienty, kauzy a veškeré kancelářské písemnosti a využíváme specializované právní informační systémy. Celá informační struktura je vybudována s důrazem na zabezpečení kancelářských dat.